Aktualności

GAMEINN - Działanie 1.2 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój

Do 16 sierpnia potrwa nabór do konkursu GAMEINN finansowanego ze środków Działania 1.2 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Tym razem na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej mogą liczyć przedsiębiorstwa z branży gier wideo - ale nie tylko. O dofinansowanie mogą się też ubiegać firmy zainteresowane rozwojem nowoczesnych i  innowacyjnych narzędzi przeznaczonych m.in. do działalności szkoleniowej, edukacyjnej i medycznej. Maksymalne dofinansowanie może wynieść nawet 16 mln złotych.

 

 

Beneficjentami działania mogą być przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw.

Intensywność wsparcia może wynieść między 25 a 80%.

 

 

W ramach kosztów kwalifikowalnych można finansować m.in.: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury badawczej, amortyzację gruntów i budynków oraz pozostałe koszty operacyjne.

 

 

Alokacja: 80 mln PLN

 

 

Wartość projektu między 500 tys. a 20 mln PLN.

 

 

Tematy badawcze w które musi wpisywać się projekt:

Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
Zastosowania Sztucznej Inteligencji,
Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

 

 

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbir.pl/fundusze-europ…/…/konkurs3122016gameinn/

Powrót »

Kim jesteśmy?

FutureHub Klaster ICT to powiązanie kooperacyjne powstałe z inicjatywy Kieleckiego Parku Technologicznego. Misją klastra jest budowa silnego ośrodka współpracy branży IT/ICT w Polsce.

Więcej »

Co robimy?

Podejmujemy działania i inicjatywy wspomagające rozwój i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych z branży IT/ICT.

Więcej »

Przedsiębiorstwo Handlowe
Agencja Kreatywna Producer
Infostar sp.j.
MCDSOFT
Mansourcing
Biuro Usług Komputerowych KLIK
Globtrak Polska Sp z o.o.
Amateo Sp.z o.o.
Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A.
GAVIN GROUP Mateusz Gawin
IT SERVICES Krzysztof Kania
LINACTI
Axel Media
Mobisense
Kielecki Park Technologiczny
IT Helper
GORKY Elektronika Przemysłowa
ANT.COM Andrzej Tomaszewski
ISRM sp. z o.o.
Stepsystems Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Prywatne
Transition Technologies S.A.
CenterIT Sp. z o.o.
CONTACT O/K Sp. z o.o.
Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach
SUPERFRAME Robert Kaniszewski
ABSORTIS Arkadiusz Karliński
EDU Virtual Łukasz Łagan
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Trustee Interactive Sp. z o.o.
PW Interbit Sp. z o.o.
Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.
ZETO Software Sp. z o.o.
I-TEL Paweł Bąk
INFOVER Sp. z o.o. S.K.A.
INS Group sp. z o.o. sp.k.

		
		
Central Europe Cooperating For Success European Regional Development Found

Projekt "Central European Living Lab for Territorial Innovation" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.