Członkowie Klastra

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet

Adres:
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

biuro@epi.org.pl
www.epi.org.pl
Głównym celem organizacji jest propagowanie edukacji na odległość za pośrednictwem Internetu, czyli e-learningu. Nasza filozofia to: najpierw nauczyć korzystać z Internetu, a potem wykorzystać to do innych aspektów edukacji informatycznej.Nasza misja to: zintegrować środowisko firm, organizacji, instytucji, szkół działających w obszarze e-learningu; doradztwo osobom, firmom i instytucjom chcącym korzystać ze zdalnej formy edukacji.

Rozwijamy oraz propagujemy inicjatywy, postawy i działania sprzyjające rozwojowi i lepszemu wykorzystaniu nowych technologii oraz sieci Internet.Nasza misja to: szkolenie oraz doradztwo dla organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm.Zajmujemy się organizacją szkoleń z zakresu technik komputerowych oraz Internetu, tworzeniem stron www oraz rozwiązań internetowych, a także doradztwem z zakresu wykorzystania nowych technologii.

Upowszechnianie idei społeczeństwa informacyjnego oraz inicjowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu wszechstronny rozwój młodzieży towarzyszą nam we wszystkich działaniach.Nasza filozofia to: tylko następne pokolenie wykorzysta w pełni technologię, którą my tworzymy.Nasza misja to: organizacja imprez służących popularyzacji idei społeczeństwa informacyjnego, inicjatyw podnoszących umiejętności młodzieży. Nasza działalność na co dzień, to przede wszystkim programy edukacyjne i szkoleniowe kierowane do młodzieży, pracowników młodzieżowych, nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych, firm, instytucji, przedsiębiorców itd. Nasze programy mają nie tylko charakter lokalny i krajowy, są to również inicjatywy o zasięgu europejskim. Korzystając w swojej działalności ze środków organizacji pozarządowych oraz europejskich agencji, Stowarzyszenie zachowuje swoją niezależność i autonomię w realizacji swojej misji. Jesteśmy organizacją nie nastawioną na zysk, a wszelkie nasze przychody przeznaczamy na realizację naszej misji.
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet oferuje współpracę w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw, projektów, zgodnych z działalnością statutową organizacji.W ramach Stowarzyszenia działa Inkubator Trzeciego Sektora w Kielcach. Oferujemy doradztwo, coaching, animację i szkolenia.

Powrót »

Kim jesteśmy?

FutureHub Klaster ICT to powiązanie kooperacyjne powstałe z inicjatywy Kieleckiego Parku Technologicznego. Misją klastra jest budowa silnego ośrodka współpracy branży IT/ICT w Polsce.

Więcej »

Co robimy?

Podejmujemy działania i inicjatywy wspomagające rozwój i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych z branży IT/ICT.

Więcej »


		
		
Central Europe Cooperating For Success European Regional Development Found

Projekt "Central European Living Lab for Territorial Innovation" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.